Sparen voor vrije beroepen

Sparen privé

Wanneer u zich als arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut aansluit bij de nationale conventie van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit) en aan een aantal voorwaarden voldoet, kan u een jaarlijkse dotatie genieten. Deze dotatie  is niet belastbaar, maar moet geïnvesteerd worden in een verzekeringscontract dat voorziet in een uitkering bij invaliditeit, overlijden of pensionering.

Deze dotatie verandert jaarlijks, en moet elk jaar opnieuw tijdig aangevraagd worden. Het RIZIV stort de bijdrage dan rechtstreeks in uw verzekeringscontract.

Wij begeleiden u in het aanvragen van deze jaarlijkse dotatie en bieden u een verzekeringscontract aan tegen zeer gunstige voorwaarden.

Bel of mail ons voor een afspraak om de verschillende mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. In functie van uw plannen bekijken we of het nuttig is om toe te treden tot de nationale RIZIV-conventie.

Wist u dat het wettelijk pensioen nog niet de helft bedraagt van uw huidige netto-inkomen? Een extra kapitaal opbouwen om uw levensstandaard te kunnen behouden is daarom geen overbodige luxe.

Een pensioenspaarverzekering is een bijzonder voordelige formule om op een volstrekt veilige manier uw wettelijk pensioen aan te vullen.

Het is voordelig omdat u van 30 % fiscaal voordeel (+ gemeentebelasting) geniet! Daarenboven wordt er een voordelige eindbelasting geheven. Dankzij deze éénmalige anticipatieve heffing betaalt u op uw stortingen na uw 60ste geen belastingen meer.

Het is veilig omdat uw gespaard bedrag (premie exclusief instapkosten) voor 100 % gewaarborgd is. Daarenboven zorgt een hoge gewaarborgde basisrentevoet die nog kan verhoogd worden met een eventuele winstdeling, ervoor dat uw kapitaal veilig aangroeit.

Dit is echter niet alles! Na verloop van tijd zal ook het sneeuwbaleffect zijn werk doen en zal u uw kapitaal sterk zien groeien. U krijgt immers niet alleen interesten op het gespaarde kapitaal, maar ook op de interesten uit het verleden.

Spaar vanaf nu elk jaar voor uw pensioen en geniet jaar na jaar van het fiscale voordeel. Zo bouwt u op een zeer rendabele manier een aanzienlijk pensioenkapitaal op dat eveneens gewaarborgd is op einddatum! Het is ook nooit te vroeg om te denken aan pensioensparen. Ook al bent u nog ver verwijderd van de pensioenleeftijd, toch kan pensioensparen nu al interessant zijn! Een pensioenspaarverzekering is immers een bijzonder voordelige formule om op een volstrekt veilige manier een aanzienlijk kapitaal op te bouwen.

U kan pensioensparen met een belastingvoordeel vanaf uw 18de tot en met uw 64ste.

Wilt u meer weten of een pensioenspaarverzekering onderschrijven? Contacteer ons om een afspraak te maken!

Pensioensparen met een pensioenspaarverzekering 30 % fiscaal voordeel! De veiligste spaarformule voor een extra pensioenkapitaal.

Hebt u geen lening voor een onroerend goed (meer) lopen of hebt u nog ruimte voor een bijkomende belastingvermindering? Begin dan nu met sparen en u geniet een bijkomende belastingbesparing voor uw belastingaangifte die tot 678 EUR kan bedragen!

Het principe is eenvoudig. Onderschrijf een contract Langetermijnsparen , spaar en ontvang een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentetaks) op de premie, dus tot 678 EUR. Daarenboven wordt er een voordelige eindbelasting geheven. Dankzij deze éénmalige anticipatieve heffing betaalt u op uw stortingen na uw 60ste geen belastingen meer.

Deze formule biedt u niet alleen fiscaal voordeel, het is ook een zeer veilig spaarproduct. Uw nettopremie (premie exclusief taks en instapkosten) is immers volledig beschermd en een eventuele jaarlijkse winstdeling [tooltip text=”De toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd en wordt jaarlijks bepaald in functie van de prestaties van het afgezonderd fonds waarin de waarden worden belegd”][/tooltip] zorgt voor een optimaal rendement!

Wilt u een contract Langetermijnsparen onderschrijven en in de toekomst ook kunnen genieten van een mooi fiscaal voordeel? Contacteer ons om een afspraak te maken.

Sparen vennootschap

Elke bedrijfsleider die een regelmatig maandelijks inkomen uit zijn vennootschap opneemt kan een IPT (groepsverzekering) afsluiten.

Wij beschouwen een IPT-contract als de sociale zekerheid van een zelfstandig ondernemer. Uw vennootschap onderschrijft een verzekeringscontract €Individuele Pensioentoezegging€ en betaalt de premies. Die zijn voor haar aftrekbaar als beroepskost. Als zaakvoerder bent u de begunstigde van het contract. Een IPT wordt hoofdzakelijk gebruikt om een pensioenkapitaal op te bouwen, maar ook om het risico van uw overlijden te verzekeren en uw inkomen te waarborgen in geval van invaliditeit door ziekte of ongeval.

Maatwerk is hier zeker op zijn plaats ! Er zijn immers een aantal spelregels die moeten gerespecteerd worden om de premies aftrekbaar te houden binnen de vennootschap. Bovendien durven kostenstructuur, rendementen en andere modaliteiten (bijvoorbeeld : het gebruiken van uw IPT overeenkomst om te investeren in onroerend goed, of grote verschillen in het gewaarborgd inkomen) sterk verschillen van maatschappij tot maatschappij.

Samen met het VAPZ is de IPT de pensioenverzekering bij uitstek voor elke zelfstandige.

Bel of mail ons om te analyseren wat voor u de meest optimale combinatie is en of uw huidige groepsverzekering fiscaal geoptimaliseerd is en voldoet aan uw verlanglijstje.

 

terug