VAPZ privé betalen of via uw vennootschap? Wat is het best?

Mocht u het nog niet weten: het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen wordt fiscaal het meest gesponsord. Als u er als zelfstandige nog geen heeft en dus nog niet op de meest fiscaalvriendelijke manier voor uw pensioen bijspaart, dan doet u zichzelf zwaar tekort. Maar betaalt u de premies voor een VAPZ nu best privé of met uw vennootschap? Het antwoord leest u hier.

Voor het antwoord of u best privé of via de vennootschap uw VAPZ betaalt, gaan we er even van uit dat u nog geen VAPZ heeft.

VAPZ privé betalen

Stel dat u zich jaarlijks een brutoloon van 50.000 euro uitkeert, goed voor bijvoorbeeld 2.500 euro netto per maand. U wil de fiscale voordelen van het VAPZ niet langer mislopen en start privé met het betalen van 250 euro premie per maand. Uw netto beschikbaar maandbudget verlaagt hierdoor naar 2.250 euro, maar op het einde van het jaar wordt wel 12 x 250 euro aan premies afgetrokken van uw bruto-inkomen. Resultaat: u betaalt nog slechts belastingen op 47.000 euro brutoloon en u bent ook minder sociale bijdragen verschuldigd. Fiscaal doet u een zeer interessante zaak!

VAPZ via de vennootschap betalen

We gaan opnieuw uit van een brutoloon van 50.000 euro, maar dit keer betaalt u uw VAPZ-premies van 250 euro per maand vanuit uw vennootschap. In plaats van 50.000 euro bruto keert u zich in de praktijk dus 53.000 euro uit. Het bedrag voor de premies wordt belast als een voordeel alle aard, maar daar tegenover staat dat u de premies privé mag aftrekken van uw brutobezoldiging. Ook dit is fiscaal een interessante constellatie. U zorgt er namelijk voor dat er 3.000 euro vanuit uw vennootschap rechtstreeks  in uw pensioenspaarpot terechtkomt zonder daarop sociale bijdragen, noch personenbelasting te betalen. Het enige verschil met een VAPZ dat u privé betaalt, zit hem erin dat uw netto-maandinkomen 2.500 euro blijft.

Conclusie

Uw VAPZ privé betalen of via uw vennootschap, het maakt fiscaal heel weinig verschil. Het enige waar u rekening mee moet houden wanneer u nu al een VAPZ lopen heeft dat u privé betaalt en zou willen overstappen naar betalingen vanuit uw vennootschap, is dat u zichzelf in de praktijk een netto-loonsverhoging toekent (2.250 euro per maand wordt 2.500 per maand, zie voorbeelden hierboven) en u dus ook meer sociale lasten zal moeten betalen.

Wil u hier meer over weten of nog andere manieren ontdekken om op een fiscaalvriendelijke manier voor een appeltje voor de dorst te zorgen?

Neem gerust contact met ons op

Haalt u het maximum uit uw pensioenopbouw? Laat uw VAPZ en IPT doorlichten

U hebt als zelfstandige al een VAPZ en een IPT. Dus gaat u ervan uit dat u maximaal aanvullend pensioen aan het opbouwen bent, goed beschermd bent en maximaal belastingvermindering geniet. Dat is echter lang niet altijd het geval…

Instapkosten

Laat ons beginnen bij het begin, bij het bedrag dat u inlegt om te gaan sparen. De kans is groot dat uw bank daar voor uw VAPZ al meteen 6% instapkosten van aftrekt. 4% met wat geluk, als u een erg goede klant bent. Dat is dus direct 6% of 4% dat u minder spaart. Bij Assutron bedragen de instapkosten op een VAPZ 2% of zelfs 1,5% afhankelijk van onze samenwerking. Dat zijn zéér scherpe voorwaarden voor het beheren, opvolgen en optimaliseren van uw pensioenopbouw.

Optimalisatie pensioenopbouw

De instap- en beheerkosten vergoeden uw bank voor het feit dat zij uw VAPZ en IPT optimaliseert. Helaas blijft dat vaak beperkt tot het berekenen van de 80%-regel bij de opstart van uw contract. Terwijl een proactieve opvolging, in samenwerking met uw boekhouder, er net voor zorgt dat uw fiscale grenzen steeds gerespecteerd worden.

De berekening van de 80%-regel is precisiewerk. Voor een pensioenopbouw die helemaal op úw situatie is afgestemd, is maatwerk nodig. Hoeveel van uw IPT-bijdrage moet er eigenlijk naar uw overlijdensdekking gaan om uw gezin goed te beschermen? Hoeveel naar uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? En welk bedrag blijft er dan nog over voor uw pensioenpot?

Die verdeling van uw premie over de verschillende posten (bescherming & pensioenopbouw) mag niet lukraak gebeuren. Als uw coach in financiële planning kijken wij wat voor u het beste is.

Opvolging pensioenopbouw

Van uw bank krijgt u elk jaar een detailoverzicht van uw VAPZ en IPT. Maar echte opvolging? Daar is meestal geen sprake van. Als u dat goedvindt, vragen wij aan het begin van het jaar uw sociale bijdrage op aan u en/of uw boekhouder, zodat we kunnen checken of er nog ruimte is voor optimalisatie. Bij uw IPT houden we rekening met de afsluitdatum van uw boekjaar. Zelfs wanneer uw loonmassa niet gewijzigd is, moet er een fiscale controle gebeuren. Allemaal zaken die een mooi verschil kunnen maken voor uw pensioenopbouw, uw bescherming en/of uw belastingvoordeel.

Niet zeker of u wel het maximum uit uw VAPZ of IPT haalt?

Contacteer ons en wij houden uw pensioenopbouw tegen het licht.

Zelfstandige zonder VAPZ doet zichzelf tekort

We sakkeren allemaal wel eens wanneer een btw-bonnetje of onkostennota bij de verworpen uitgaven komt. Maar aan de andere kant leggen we het mooiste fiscale cadeau vaak gewoon naast ons neer. Stop met ‘muggelen’ in de marge! Neem een VAPZ! Niet het eerste het beste, wel hét beste.

Wat we als zelfstandigen allemaal niet doen om toch maar zo weinig mogelijk belastingen te betalen. CO2-uitstoot van auto’s vergelijken, relatiegeschenken kopen, extra kosten maken op de zaak,… Best wel creatief, maar niet meer dan druppels op een hete plaat! Zolang u de grote lijnen niet op orde hebt, daalt uw belastingdruk niet structureel. Eén van de zaken die wel een structureel – én groot – verschil maken, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

VAPZ: minder belastingen, lagere sociale bijdragen, meer pensioen

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is de meest voordelige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. En u weet net zo goed als wij dat dit extra appeltje voor de dorst nodig zal zijn om uw wettelijk pensioen aan te vullen. Waarom is een VAPZ zo interessant?

  • Premies zijn 100% aftrekbaar als beroepskosten.
  • Uw netto-inkomen daalt, waardoor uw sociale bijdragen verminderen.
  • U recupereert tot 65% van uw VAPZ-bijdragen.
  • U bouwt met beperkte middelen een mooi aanvullend pensioen op.

Recurrente belastingvermindering

Nog een voordeel van een VAPZ is dat u de belastingvermindering jaar na jaar kan realiseren. Want u kan elk jaar tot 8,17% van netto belastbaar inkomen storten en aftrekken van uw belastingen, met voor 2021 een absoluut maximum van 3.302,77 euro.

VAPZ betalen met uw vennootschap

U kan de premies voor uw VAPZ privé betalen, maar ook met uw vennootschap. U betaalt dan een voordeel van alle aard, maar de VAPZ-premies blijven wel privé aftrekbaar in uw personenbelasting. Op die manier is het zelfs mogelijk om vanuit uw vennootschap tot 3.302,77 euro rechtstreeks naar uw privévermogen te sluizen, zonder er een euro belastingen op te betalen. 

Doe uzelf niets tekort!

Contacteer ons voor advies over uw VAPZ.

Hebt u al een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen? Wij bekijken graag hoe u dat VAPZ kan optimaliseren.