Bescherming van personen op forfaitaire wijze / 06.2019