Benut de opportuniteiten
in uw vennootschap

Uw plannen en doelen als ondernemer of vrijeberoeper krijgen een extra dimensie wanneer u uw activiteit uitoefent onder vennootschap. Om de financiële situatie van uw vennootschap te evalueren en de continuïteit ervan te garanderen, bieden we u oplossingen aan voor als uzelf of een van de bestuurders overlijdt. We anticiperen op wat er gebeurt wanneer de vennootschap of haar aandeelhouders of bestuurders aansprakelijk gesteld worden. Uw cashpositie lichten we door om in te spelen op tijdelijke tekorten en liquiditeitsoverschotten.

Vennootschap

Er vallen wellicht opportuniteiten te rapen om de cash in uw vennootschap op een interessante manier te parkeren en in of buiten uw vennootschap vermogen op te bouwen. Al onze voorstellen maken onderdeel uit van onze financiële coaching die uzelf en uw vennootschap de beste vermogensopbouw en bescherming garandeert.

Lees verder als u ook uw plan wil uitstippelen

privé

als ondernemer of vrije beroeper