Dromen zijn gratis, dromen waarmaken kost geld

Assutron neemt de handdoek op om uw plannen werkelijkheid te doen worden. We coachen u en uw gezin naar de doelen die u voor ogen hebt, in 4 eenvoudige stappen.

Gaat u mee?

Particulier

1
Uw plannen in kaart brengen

Wat wil u bereiken voor uzelf en uw gezin? Misschien droomt u ervan om binnen vijf jaar een eigen huis te kopen. Vindt u het fijn om tweemaal per jaar een mooie reis te maken. Hecht u veel belang aan hogere studies voor uw kinderen en wil u zelf later vooral een zorgeloos en comfortabel pensioen. Het antwoord op de vraag wat u wil bereiken, is voor iedereen anders. Wij brengen uw doelen haarfijn in kaart.

2
Uw financiële situatie analyseren

Hoe staat u er vandaag voor qua kredieten, beleggingen, fiscaliteit en onroerend goed? Welke impact heeft het op uw gezinsbudget als uw huis zou afbranden of als u arbeidsongeschikt zou worden, zonder werk zou vallen of zou overlijden? Wij wijzen u op de uitdagingen. U krijgt van ons een nuchter overzicht van uw huidige financiële situatie, met heldere simulaties van ‘wat als?’

3
Uw plan van aanpak uittekenen

Om uw doelen te bereiken, moet u uw financiële middelen doen aangroeien en tegelijk beschermen. De groei verwezenlijken we via sparen en beleggen, risico’s vangen we op door preventie en met de juiste verzekeringen. Wij leggen u uit hoe u dit alles het best combineert om uw behoeften in te vullen. We begeleiden u hierin zodat u rekening houdt met de timing waarop u uw doelen wil bereiken, de risico’s die u al dan niet bereid bent te nemen en het geld dat u intussen vrij beschikbaar wil hebben.

4
Uw financieel draaiboek bijsturen

Uw financiële aanpak staat niet in steen gebeiteld. Als uw gezinssituatie verandert of een onverwachte tegenslag uw pad kruist, dan moeten uw spaar-, beleggings- en verzekeringsoplossingen mogelijks worden bijgestuurd. Wij blijven alert: u mag rekenen op een nauwgezette opvolging van uw situatie.

Lees verder als u ook uw plan wil uitstippelen

als ondernemer / vrijeberoeper

met uw vennootschap

Hebt u al een andere adviseur?

Geen probleem, u bent welkom om via een second opinion de lacunes en opportuniteiten in uw beleggingsportefeuille en/of verzekeringen te ontdekken!

Vermogensopbouw klinkt misschien zwaarwichtig, maar wist u dat het al kan met 250 euro spaargeld per maand?

Maak een afspraak