Bescherming van personen op vergoedende wijze – 06.2020