Medische, paramedische en zorgsector / IPID fiche / 03.2018