Speciale Risico’s – Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw – A.V. – 06/2013