Speciale Risico’s – Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw – IPID fiche – 06/2013