Het beste adres voor uw verzekeringen in Temse

verzekering Temse

U kan voor uw verzekeringen in Temse terecht bij Assutron. Wij beschermen uw levensstandaard en het vermogen dat u heeft opgebouwd. Bij een tegenslag die uw financiële situatie in gevaar brengt, kan u rekenen op financiële bijstand én op onze praktische hulp. Bij een schadegeval maken we er een erezaak van uw belangen maximaal te verdedigen tegenover de tegenpartij, de experts en de verzekeraars.

Waarom Assutron verzekeringen in Temse?

Bij een schadegeval moeten vaststellen dat u niet of onvoldoende verzekerd bent, is een flinke streep door de rekening. Daarom bestaat onze eerste taak erin om grondig te overlopen welke verzekeringen u heeft, hoeveel u ervoor betaalt en wat inbegrepen en uitgesloten is. Met deze verzekeringsdiagnose wordt voor u duidelijk of uw gezin en uw zaak al dan niet voldoende beschermd zijn. Wij doen u voorstellen waarmee u uw bescherming fijner kan afstemmen op uw specifieke situatie.

Uw verzekeringsdossier online opvolgen

Stel, u breidt uw beroepsactiviteiten uit maar vraagt zich af u daarvoor wel verzekerd bent. Of u komt in een situatie terecht waarin uw verzekeringen wel eens van pas zouden kunnen komen. Dan kan u ons bellen, maar u kan ook op elk moment uw verzekeringsdossier online raadplegen. U ziet dan meteen tot in de details waarvoor u verzekerd bent, voor welke bedragen en bij welke verzekeraar.

Wat bij schade?

Bij schade komen verschillende partijen op de proppen. De tegenpartij, die het onderste uit de kan wil halen als u aansprakelijk bent. Of die, net het omgekeerde, zo min mogelijk zal willen betalen als ze zelf aansprakelijkheid is. Daarnaast is er ook uw eigen verzekeraar, die altijd de reflex heeft om zeer grondig te onderzoeken of u wel verzekerd bent voor het specifieke voorval en het liefst ook geen cent te veel betaalt.

U zit er middenin, maar u staat niet alleen. Wij staan aan uw kant. We zijn erbij als de expert langskomt, checken zijn expertiseverslag en onderhandelen met de verzekeraars. Door onze lange ervaring in de sector en de omvang van ons kantoor kunnen we daarbij voldoende gewicht in de schaal leggen om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Verzekeringen up-to-date houden

Op geregelde tijdstippen overlopen we samen uw verzekeringen. Elke verandering in uw privé- en/of beroepsleven grijpen we aan om te herbekijken of uw bescherming nog ok is. En is dat niet het geval, dan passen we uw verzekeringen aan.

Verzekeringen: beschermen wat u heeft opgebouwd

Als verzekeringsmakelaar coachen wij u niet alleen bij de opbouw van uw vermogen via spaaroplossingen en beleggingen; met onze verzekeringen helpen wij u ook om dat opgebouwde vermogen ‒ uw huis, auto, inkomen, spaargeld,… ‒ te beschermen als het eens tegenzit.

Wanneer u een auto-ongeval heeft bijvoorbeeld en u de tegenpartij moet vergoeden terwijl u zelf een lange revalidatie te wachten staat met een veel extra kosten en een beperkter inkomen. Of wanneer uw zaak onder water komt te staan, uw machines beschadigd zijn en u wekenlang omzetverlies lijdt. Of wanneer men u aansprakelijk stelt voor een fout die u zou gemaakt hebben tijdens de uitoefening van uw beroep…

Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties met mogelijk zware financiële impact op uw levensstandaard. Een impact die u, dankzij de juiste verzekeringen, kan beperken of voorkomen.

Wil u uw bescherming eens onder de loep laten nemen?

Klop voor een goede begeleiding in verzekeringen in Temse aan bij Assutron.