Waar vind ik een bedrijfsverzekering in Bornem?

bedrijfsverzekering in Bornem

Ondernemen houdt risico’s in. Een brand of machinebreuk kan omzetverlies veroorzaken, een cyberaanval kan uw bedrijf lamleggen en een beroepsfout heeft mogelijk ernstige gevolgen voor uw aansprakelijkheid. U kan voor een bedrijfsverzekering in Bornem en omstreken terecht bij Assutron, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in verzekeringen voor bedrijven en bedrijfsleiders. Aan de hand van onze verzekeringsdiagnose lijsten we uw risico’s op zodat u weet waarvoor u uzelf en uw bedrijf moet beschermen.

De belangrijkste bedrijfsverzekeringen op een rijtje

Bedrijven moeten aandacht hebben voor vier categorieën van verzekeringen:

 1. verzekeringen voor de zaakvoerder
 2. aansprakelijkheidsverzekeringen
 3. verzekeringen voor materiële schade
 4. verzekeringen voor het personeel

Verzekeringen voor de zaakvoerder

Als zaakvoerder bent u de spil van uw bedrijf. Maar u draagt ook allerlei verantwoordelijkheden en u moet zelf voor een vangnet zorgen voor als er iets fout loopt. Daarom is het cruciaal dat u zich goed verzekert bovenop uw particuliere verzekeringen. Uw inkomen én uw pensioen hangen ervan af!

 • Een verzekering Gewaarborgd inkomen beschermt u tegen een inkomensterugval wanneer u door ziekte of een ongeval niet kan werken.
 • Een overlijdensdekking beperkt de financiële impact gevolgen voor uw bedrijf en uw gezin als u zou overlijden.
 • VAPZ en IPT zijn twee verzekeringen om fiscaalvriendelijk een aanvullend pensioen op te bouwen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven

Als bedrijfsleider en bestuurder kan u burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheden in de uitvoering van uw functie. Bescherm uw bedrijf en uzelf daartegen via één van deze aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • De verzekering BA bestuurder kan u aanspreken in het geval u als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor fouten of nalatigheden. Wanneer dat gebeurt, moet u wellicht ook uw privévermogen aanspreken voor de schadevergoeding. Met een BA bestuurdersverzekering houdt u de financiële gevolgen voor u en uw gezin onder controle.
 • De verzekering BA Beroep dekt uw aansprakelijkheid voor schade door een beroepsfout of -nalatigheid. Deze verzekering is bedoeld voor dokters, tandartsen, notarissen, boekhouders, architecten, consultants, enzovoort.
 • De verzekeringen BA uitbating/BA na levering/BA product: deze verzekeringen dekken de schade aan derden als gevolg van een fout of nalatigheid aan een product. Ook schade veroorzaakt bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit kan verzekerd worden. Een voorbeeld: er ontstaat waterschade bij een klant doordat de loodgieter een leiding verkeerd aangesloten heeft.
 • De waarborg BA toevertrouwd goed verzekert de schade die u veroorzaakt aan een goed waaraan u werkt.

Verzekeringen voor materiële schade

Uw kmo heeft net als particulieren een auto– en brandverzekering nodig. In grote lijnen verzekeren ze dezelfde risico’s als uw privéverzekeringen, maar ze zijn wel perfect aangepast aan de specifieke activiteiten van uw bedrijf. Een voorbeeld: een ijstaartenproducent moet er in zijn brandverzekering voor zorgen dat potentiële elektriciteitsschade aan zijn diepvriezers correct verzekerd is.

Ook met deze bedrijfsrisico’s moet u als zaakvoerder zeker rekening houden:

 • Bedrijfsschadeverzekering, ook wel de ‘levensverzekering’ voor ondernemingen genoemd. Deze bedrijfsschadepolis voorkomt dat uw omzet een duik maakt wanneer uw bedrijf stilligt door een machinebreuk of brand. Dit soort verzekering kan uw vaste kosten dekken, ofwel uw omzetverlies compenseren.
 • De cyberverzekering is meer dan ooit een must, ook voor kleine en middelgrote bedrijven. De polis verlicht de financiële gevolgen van een cyberaanval, datadiefstal of online reputatieschade.
 • De verzekering Machinebreuk dekt schade aan cruciale machines.
 • De rechtsbijstandverzekering zorgt voor juridische bijstand en betaalt de gerechtskosten bij een conflict met een leverancier, klant, buur of werknemer.

Verzekeringen voor uw medewerkers

Naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering vormen enkele andere polissen een mooi extralegaal voordeel voor nieuwe en bestaande medewerkers.

 • De Arbeidsongevallenverzekering is verplicht. Bedrijven staan er daardoor vaak niet bij stil dat ook deze polis een verschil kan betekenen in ‘the war for talent’. Meer bepaald de excedentverzekering, bovenop de arbeidsongevallendekking, die vermijdt dat medewerkers met een hoger loon het plots met veel minder moeten doen. Want de vergoedingen van een arbeidsongevallenverzekering zijn nu eenmaal wettelijk beperkt tot een bepaald plafond.
 • De hospitalisatieverzekering komt tussen in de hospitalisatiekosten van uw personeel en hun gezin. Er zijn ook uitbreidingen beschikbaar voor tandzorg en ambulante zorg. Een onmiskenbaar voordeel in the war for talent.
 • Via een groepsverzekering bouwt u een aanvullend pensioen op voor uw personeel.

In de regio Bornem een bedrijfsverzekering afsluiten die uw bedrijfsrisico’s perfect indekt?

Contacteer Assutron voor een gratis verzekeringsdiagnose.