Waar vind ik een bedrijfsverzekering in Kruibeke?

bedrijfsverzekering Kruibeke

Een bedrijf leiden brengt risico’s met zich mee: het risico op een omzetdaling door een brand of waterschade, het risico op reputatieschade door een cyberincident, het risico op aansprakelijkheid door een beroepsfout,… Gelukkig hoeven deze potentiële bedreigingen uw ondernemerschap niet in de weg te staan, als u een goede verzekering hebt. U kan voor een bedrijfsverzekering in Kruibeke en omstreken rekenen op Assutron, verzekeringsmakelaar voor bedrijfsleiders en ondernemingen. Met een grondige verzekeringsdiagnose overlopen we uw risico’s en vinden we de beste bescherming voor uw specifieke bedrijfsactiviteit.

Noodzakelijke bedrijfsverzekeringen voor u opgelijst

Vier soorten verzekeringsdekkingen houden uw bedrijfsrisico’s onder controle. Ze verzekeren respectievelijk:

 1. aansprakelijkheid
 2. materiële schade
 3. de zaakvoerder
 4. het personeel

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Fouten en nalatigheden in de uitvoering van uw beroep, kunnen ertoe leiden dat uw bedrijf en/of uzelf aansprakelijk gesteld wordt. Een aantal verzekeringen beperken de financiële gevolgen van die aansprakelijkheid. Wij bekijken met u welk van deze waarborgen het best aansluit bij de noden van uw bedrijf:

 • BA Beroep: deze verzekering is bedoeld voor intellectuele beroepen zoals dokters, boekhouders, architecten, enz. en komt tussen wanneer u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door een beroepsfout of -nalatigheid.
 • BA bestuurder: deze verzekering beschermt uw privévermogen wanneer u als bestuurder of zaakvoerder persoonlijk aansprakelijk bent voor fouten of nalatigheden.
 • BA uitbating/BA na levering/BA product: deze waarborgen verzekeren de schade aan derden als gevolg van een fout of nalatigheid aan een product of bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteit.
 • BA toevertrouwd goed: deze dekking verzekert de schade die u onopzettelijk veroorzaakt aan een goed waaraan u werkt.

Bedrijfsschadeverzekeringen

Net als een particulier heeft uw bedrijf verzekeringen nodig voor wagenpark, gebouwen en materieel. Maar in tegenstelling tot de privéverzekeringen bestaat er in deze bedrijfsverzekeringen veel variatie en is het dus heel belangrijk om de dekkingen uit te zoeken die perfect bij uw ondernemingsactiviteit passen.

 • Machinebreuk: deze verzekering dekt schade aan uw machinepark.
 • Bedrijfsschadeverzekering: de schade aan uw gebouw en machinepark mogen dan wel verzekerd zijn via een brand- en machinebreukwaarborg, maar wat met het omzetverlies dat u lijdt na een brand of machinebreuk? Daarvoor is er de bedrijfsschadepolis. Deze ‘levensverzekering’ voor uw onderneming dekt bij omzetverlies door schade ofwel de vaste bedrijfskosten, ofwel het omzetverlies.
 • Cyberverzekering: deze verzekering dekt uw bedrijf in tegen de financiële impact van een cyberincident.
 • Rechtsbijstandverzekering: deze polis is onmisbaar bij uiteenlopende conflicten waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen, gaande van klanten en leveranciers, tot werknemers en buren. Ze biedt juridische bijstand en dekt de kosten voor advocaat en gerecht.

Verzekering zaakvoerder

Als zaakvoerder is het uw doel om nu en later tijdens uw pensioen uw boterham te verdienen met uw zaak. Dat doel mag niet in het gedrang komen door een tegenslag in de zaak. Daarom hebt u bovenop uw particuliere verzekeringen een extra vangnet nodig en moet u ook zelf zorgen voor een aanvullend pensioen.

 • Overlijdensdekking: deze waarborg beschermt uw bedrijf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van uw overlijden.
 • Gewaarborgd inkomen: deze verzekering vermijdt een inkomensduik als u niet kan werken omwille van ziekte of een ongeval.
 • VAPZ en IPT: deze verzekeringen maken het u mogelijk om op een fiscaal interessante manier een aanvullend pensioen op te bouwen.

Verzekering medewerkers

De arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar daarnaast bestaan er nog verzekeringen die medewerkers doorgaans heel waardevol vinden.

 • Arbeidsongevallenverzekering: deze dekking is verplicht, maar voor medewerkers met een relatief hoog loon is daarnaast ook de excedentverzekering interessant. De uitkering van een arbeidsongevallenverzekering is immers beperkt en met de excedentverzekering vermijdt u dat uw medewerker een al te groot inkomenverlies lijdt bij arbeidsongeschiktheid.
 • Hospitalisatieverzekering: deze vergoedt de hospitalisatiekosten van uw medewerkers en hun gezin. Ze kan worden uitgebreid met een verzekering voor tandzorg en ambulante zorg en is daardoor één van de aantrekkelijkste extralegale voordelen voor uw personeel.
 • Groepsverzekering: dit plan bezorgt uw personeel een aanvullend pensioen.

In de regio Kruibeke bedrijfsverzekeringen afsluiten die de risico’s van het ondernemen inperken?

Neem voor een gratis verzekeringsdiagnose contact met Assutron.