Waar vindt u een bedrijfsverzekering in Sint-Niklaas?

bedrijfsverzekering in Sint-Niklaas

De risico’s die horen bij het ondernemerschap, hoeft uw bedrijf niet allemaal alleen te dragen. De juiste verzekeringen helpen u de continuïteit van uw onderneming te garanderen. U kan voor een bedrijfsverzekering in Sint-Niklaas en omstreken terecht bij Assutron, ervaren verzekeringsmakelaar voor ondernemingen en bedrijfsleiders. Aan de hand van een uitgebreide verzekeringsdiagnose overlopen we de risico’s waaraan uw bedrijf is blootgesteld, om ze dan met de gepaste verzekeringen in te perken.

Vier types bedrijfsverzekeringen die u niet kan missen

Voor deze vier aspecten van uw onderneming zijn gepaste verzekeringen aangewezen.

 1. uw personeel
 2. uw goederen en gebouwen
 3. uw aansprakelijkheid
 4. uzelf als zaakvoerder

Uw personeel

Uw medewerkers zijn een heel belangrijke asset in uw bedrijf. Drie verzekeringen zorgen voor bescherming en gemoedsrust.

 • Verplichte arbeidsongevallenverzekering, eventueel aangevuld met een excedentverzekering zodat voor medewerkers met een hoog loon de kloof tussen hun normale inkomen en de geplafonneerde vergoeding bij arbeidsongeschiktheid niet al te groot uitvalt.
 • Een groepsverzekering dat uw medewerkers in staat stelt om systematisch een aanvulling op hun pensioen bijeen te sparen.
 • Hospitalisatieverzekering – Tandzorg – Ambulante zorg: drie dekkingen die de zorguitgaven van uw werknemers binnen de perken houden.

Uw goederen en gebouwen

Voor uw woning en privé-auto heeft u een brand- en autoverzekering afgesloten. Voor uw bedrijf doet u net hetzelfde, alleen valt daar nog veel meer te beschermen. Bovendien moeten deze verzekeringen goed rekening houden met wat uw bedrijfsactiviteit precies inhoudt. Wij helpen u daarbij.

 • Bedrijfsschadeverzekering: deze waarborg beperkt het inkomensverlies in de nasleep van een schade. Wanneer u door die schade tijdelijk niet kan produceren of extra kosten moet maken om de productie op peil te houden, dan dekt deze verzekering ofwel uw vaste kosten, ofwel uw omzetverlies. Deze polis wordt daarom ook wel de ‘levensverzekering’ voor bedrijven genoemd.
 • Machinebreuk: deze verzekering dekt schade aan uw machinepark.
 • Cyberverzekering: deze polis houdt de financiële gevolgen van een cyberincident binnen de perken.
 • Rechtsbijstandverzekering: juridische bijstand en financiële ondersteuning in geval van conflicten met leveranciers, klanten, concurrenten, enz.

Uw aansprakelijkheid

Iedereen maakt weleens fouten, ook bedrijven en vrijeberoepers. Als zo’n fout gevolgen heeft voor derden en u aansprakelijk wordt gesteld, dan bestaan er verzekeringen om de financiële gevolgen te verlichten. Wij bekijken welke polis uw bedrijf nodig heeft.

 • BA product – BA uitbating – BA na levering: deze dekkingen beperken de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door een fout of nalatigheid aansprakelijk is voor schade.
 • BA toevertrouwd goed: deze waarborg verzekert de schade die u tijdens de uitoefening van uw beroep onopzettelijk veroorzaakt aan een goed waaraan u werkt.
 • BA Beroep: deze verzekering dekt u in tegen de financiële gevolgen van verkeerd advies, verkeerde berekeningen, medische fouten, enz. Hoofdzakelijk bedoeld voor de beoefenaars van een vrij beroep.
 • BA bestuurder: een waarborg die uw privévermogen beschermt wanneer u als bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan derden.

Uzelf als zaakvoerder

Als zaakvoerder wilt u uw huidige en toekomstige inkomsten veiligstellen, ook als er een kink in de kabel komt. Naast uw particuliere verzekeringen raden wij u daarom deze verzekeringen aan.

 • VAPZ en IPT: ideaal om fiscaal interessant een aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Gewaarborgd inkomen: deze verzekering garandeert u een inkomen wanneer u (tijdelijk) niet kan werken omwille van ziekte of een ongeval.

In de regio Sint-Niklaas een bedrijfsverzekering afsluiten die de risico’s voor uw onderneming reduceert?

Neem voor een gratis verzekeringsdiagnose contact met Assutron.