Waar vind ik een bedrijfsverzekering in Temse?

bedrijfsverzekering Temse

Met elke bedrijfsactiviteit gaan risico’s gepaard. Het risico op brand of machinebreuk en het omzetverlies dat daaruit voortvloeit, het risico op een cyberaanval, een beroepsfout, productcontaminatie enzovoort. In Temse een bedrijfsverzekering vinden? Dat kan bij verzekeringsmakelaar Assutron, gespecialiseerd in verzekeringen voor bedrijven en bedrijfsleiders. Op basis van een in-house ontwikkelde verzekeringsdiagnose brengen we uw risico’s in kaart en zorgen we voor de beste bescherming voor uw bedrijf.

Welke bedrijfsverzekeringen zijn er?

Er zijn vier grote categorieën verzekeringen waar bedrijven aan moeten denken:

 1. verzekeringen voor materiële schade
 2. aansprakelijkheidsverzekeringen
 3. verzekeringen voor het personeel
 4. verzekeringen voor de zaakvoerder

Bedrijfsverzekeringen voor materiële schade

Net als een particulier heeft uw kmo natuurlijk een brand– en een autoverzekering nodig. Ze dekken in grote lijnen hetzelfde als uw privéverzekeringen, maar zijn idealiter wel perfect afgestemd op de specifieke activiteiten van uw bedrijf. Om een voorbeeld te geven: bij een producent van ijstaarten moet in de brandverzekering bijzondere aandacht besteed worden aan de diepvriezers en meer bepaald aan het juist indekken van mogelijke elektriciteitsschade.

Daarnaast zijn er een heleboel andere bedrijfsrisico’s waar u zich als zaakvoerder goed bewust van moet zijn. We sommen hier de belangrijkste voor u op.

 • verzekering Bedrijfsschade: dit is zeg maar de ‘levensverzekering’ voor uw onderneming. Als uw bedrijf stilligt door een brand of machinebreuk vermijdt de Bedrijfsschadepolis dat uw omzet de dieperik in duikt. U kan ofwel een verzekering sluiten die uw vaste kosten dekt, ofwel een die uw omzetverlies compenseert.
 • verzekering Machinebreuk: deze polis verzekert de schade aan de machines die cruciaal zijn voor uw bedrijfsactiviteit.
 • cyberverzekering: vrij nieuw in het rijtje bedrijfsverzekeringen, maar meer dan ooit noodzakelijk nu cybercriminelen hun pijlen steeds vaker richten op kleine en middelgrote bedrijven, is een verzekering die uw firma beschermt tegen de financiële gevolgen van een cyberaanval, datadiefstal of online reputatieschade.
 • Rechtsbijstandverzekering: een conflict met een klant, leverancier, buur of werknemer? Dan heeft u best een goede rechtsbijstand die u juridisch bijstaat en gerechtelijke stappen bekostigt.

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven

Een bedrijf runnen, goederen produceren en services leveren… het brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom doet u er goed aan uw bedrijf en uzelf financieel te beschermen voor situaties waarin uw onderneming of uzelf als bestuurder of bedrijfsleider burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit, kiest u best voor één of meerdere van deze aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • BA uitbating/BA na levering/BA product: deze verzekeringen sluiten nauw bij elkaar aan. Ze dekken de schade aan anderen die het gevolg is van een fout of nalatigheid aan een product of bij het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteit. Een voorbeeld: een loodgieter sluit een leiding verkeerd aan waardoor er waterschade ontstaat bij zijn klant.
 • BA toevertrouwd goed: deze waarborg verzekert de schade die door u veroorzaakt wordt aan een goed waaraan u werkt.
 • BA Beroep: deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade door een beroepsfout of -nalatigheid. De waarborg is vooral bedoeld voor architecten, consultants, dokters, tandartsen, notarissen, boekhouders, enzovoort
 • BA bestuurder: als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap kan u ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten of nalatigheden in uw hoedanigheid als zaakvoerder. Dat betekent dat uw privévermogen kan worden aangesproken voor de schadevergoeding. Een BA bestuurdersverzekering beperkt dan de financiële gevolgen voor u en uw gezin.

Verzekeringen voor uw personeel

Eén verzekering is verplicht voor uw personeel, de andere vormen als extralegaal voordeel een mooie troefkaart om nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaand personeel te behouden.

 • Arbeidsongevallenverzekering: deze verzekering is verplicht, waardoor veel bedrijven er niet bij stilstaan dat ze ook met deze ‘simpele’ polis een verschil kunnen maken in ‘the war for talent’. De vergoedingen van een arbeidsongevallenverzekering zijn beperkt tot een bepaald plafond. Dat betekent dat vooral medewerkers met een hoger loon bij arbeidsongeschiktheid met een aanzienlijke inkomensterugval te maken krijgen. U kan die kloof verkleinen met een excedentverzekering bovenop de arbeidsongevallendekking en op die manier de medewerkers aan boord houden die cruciaal zijn voor uw bedrijf.
 • Hospitalisatieverzekering: deze verzekering springt bij in de hospitalisatiekosten van uw personeel en hun gezin. Uitbreidingen zijn mogelijk voor tandzorg en ambulante zorg. Een onvolprezen voordeel in the war for talent.
 • Groepsverzekering: via deze verzekering bouwt u een aanvullend pensioen op voor uw medewerkers.

Verzekeringen voor de zaakvoerder

Als zaakvoerder is het belangrijk dat u ook uzelf goed verzekert met extra bescherming bovenop uw particuliere verzekeringen. Uw inkomen én uw pensioen hangen ervan af!

 • Verzekering Gewaarborgd inkomen: deze polis beschermt uw inkomen als u door ziekte of een ongeval niet kan werken en zonder inkomsten valt.
 • VAPZ en IPT: twee manieren om op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Overlijdensdekking: deze waarborg beperkt de financiële gevolgen van uw overlijden voor uw bedrijf en uw gezin.

In Temse een bedrijfsverzekering vinden die perfect aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf?

Neem contact op met Assutron voor een gratis verzekeringsdiagnose.