Waar vind ik een bedrijfsverzekering in Waasmunster?

bedrijfsverzekering in Waasmunster

Ondernemen betekent risico’s nemen. Maar dat wil niet zeggen dat uw bedrijf ook alle risico’s 100% zelf kan en moet dragen. Verzekeringen beperken de gevolgen van een tegenslag en helpen uw onderneming een doorstart te maken. Klop voor een bedrijfsverzekering in Waasmunster en omstreken zeker eens aan bij Assutron, dat als verzekeringsmakelaar gespecialiseerd is in het beschermen van bedrijven en bedrijfsleiders. Een verzekeringsdiagnose legt heel precies uw risico’s bloot zodat u een goed zicht krijgt op wat u precies moet verzekeren.

Wat zijn essentiële verzekeringen voor een bedrijf?

Vier aspecten van uw bedrijfsvoering moeten worden verzekerd:

 1. gebouwen en materiaal
 2. aansprakelijkheid
 3. zaakvoerder
 4. medewerkers

Gebouwen, wagenpark en materiaal

Uw bedrijf bestaat onder meer uit een machinepark, bedrijfsgebouwen en een wagenpark. Net zoals u privé uw auto en woning verzekert, doet u dat ook voor uw bedrijf. Naast een auto- en brandverzekering, zijn de volgende polissen zeer waardevol. Zeker als ze goed zijn afgestemd op uw activiteit.:

 • Bedrijfsschade: een omzetdaling als gevolg van schade wordt verzekerd via een bedrijfsschadeverzekering. Ze vormt de levenslijn voor uw bedrijf aangezien ze ofwel tijdelijk uw vaste kosten dekt, ofwel uw omzetverlies compenseert. We bekijken wat voor u de beste formule is en voor hoeveel u uw bedrijf het best verzekert.
 • Cyberverzekering: de schade veroorzaakt door een cyberincident of -aanval is weinig tastbaar, maar daarom niet minder groot. Wanneer hackers uw bedrijf lamleggen, data stelen of online uw reputatie door het slijk halen, kan u voor advies en financiële ondersteuning een beroep doen op uw cyberpolis.
 • Machinebreuk: de bescherming voor uw machinepark.
 • Rechtsbijstandverzekering: deze polis kan u inzetten bij juridische geschillen met klanten, leveranciers, werknemers en buren. De verzekering verstrekt juridisch advies en hulp bij het verhalen van schade bijvoorbeeld, en vergoedt advocaat- en gerechtskosten.

Aansprakelijkheid

U kan met uw bedrijf of als bestuurder burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor nalatigheden en fouten, met een grote financiële impact als gevolg. Er bestaan verschillende verzekeringen die uw bedrijfsaansprakelijkheid en uw persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder indekken.

 • BA bestuurder: komt tussen wanneer u als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk bent en uw privévermogen dreigt aangesproken te worden om de schade aan derden te vergoeden.
 • BA uitbating/BA na levering/BA product: allemaal formules die elk op een specifieke manier de schade aan derden vergoeden wanneer uw bedrijf aansprakelijk gesteld wordt. Denk aan het voorbeeld van een loodgieter die door een verkeerde aansluiting waterschade veroorzaakt.
 • BA Beroep: dekt uw aansprakelijkheid als u bijvoorbeeld als boekhouder een verkeerd advies geeft, als architect een berekeningsfout maakt of als dokter een medische fout maakt. De polis vergoedt de schade die uw fout veroorzaakt aan derden.
 • De waarborg BA toevertrouwd goed verzekert de schade die u veroorzaakt aan een goed waaraan u werkt: een auto bijvoorbeeld, een kast die u verhuist, enz.

Zaakvoerder

Als het goed is, genereert uw bedrijf uw inkomen én uw pensioen. Dat inkomen moet u beschermen, zodat u niet in de kou komt te staan. Naast uw particuliere verzekeringen. raden wij u de volgende verzekeringen aan:

 • Gewaarborgd inkomen: de verzekering die voorkomt dat uw inkomen de dieperik in duikt wanneer u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet kan werken.
 • Overlijdensdekking: deze polis beschermt de inkomsten van uw gezin wanneer u zou overlijden.
 • VAPZ en IPT: twee fiscaal interessante manieren om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

Medewerkers

De arbeidsongevallenverzekering is verplicht, maar daarnaast zijn er nog enkele verzekeringen waar u uw personeel én hun gezin een groot plezier mee doet.

 • Excedentverzekering: interessant voor medewerkers met een hoger loon die zonder deze verzekering bij arbeidsongeschiktheid hun inkomen zwaar zien slinken omdat ze door de arbeidsongevallenverzekeraar maar tot een bepaald plafond vergoed worden.
 • Hospitalisatieverzekering: de kosten voor ziekenhuisopnames, doktersconsultaties en tandartsbezoek kunnen voor een gezin hoog oplopen. Een verzekering voor hospitalisatie, ambulante zorgen en tandzorg wordt dan ook door uw medewerkers sterk geapprecieerd.
 • Groepsverzekering: helpt uw medewerkers om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop hun wettelijk pensioen.

In de regio Waasmunster bedrijfsverzekeringen vinden waarmee u niet te weinig, niet te veel, maar precies goed verzekerd bent?

Neem contact op met Assutron voor een gratis verzekeringsdiagnose.