Beleggen – al uw vragen beantwoord

Geld investeren in de hoop dat het meer waard wordt, dat is beleggen. Laat het geld voor u werken, maar doe het verstandig. Bent u nog niet zo goed thuis in beleggen? Hier leest u onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom beleggen?

Beleggen doen we om geld te laten renderen in plaats van indommelen op een spaarboekje. Er zijn risico’s, maar als uw geld voor een langere tijd belegd is, is er voldoende tijd om schommelingen op te vangen en een mooi rendement te genereren.

Wanneer beleggen?

Beleggen doet u in principe pas zodra u een financiële buffer hebt. Want idealiter zit belegd geld een tijd ‘vast’ om rendement te kunnen halen. U begint beter niet aan beleggen zolang u geen financiële EHBO voor onvoorziene uitgaven hebt opgebouwd, en al helemaal niet met geld dat u maandelijks nodig hebt om van te leven. Beleg dus alleen met geld dat u voor een langere tijd kan missen.

Welke beleggingen kopen?

Waarin u belegt, hangt af van drie factoren.

  1. Uw verwachtingen: wat is het doel van uw belegging, welk rendement hoopt u te halen en wanneer wil u het vermogen beschikbaar hebben?
  2. Uw beleggingstemperament: kan u leven met beursschommelingen of ligt u er ’s nachts wakker van?
  3. Het ritme waarmee u kan beleggen: hebt u al een kapitaal beschikbaar om te investeren, of zal u uw maandelijkse spaarcapaciteit gebruiken om te beleggen? Deze drie parameters bepalen hoe u uw beleggingsportefeuille het best kan samenstellen.

Welke beleggingen beschermen tegen inflatie?

Elke belegging die meer opbrengt dan de inflatie, beschermt uw koopkracht. Maar eerlijk, bij een hoge inflatie zijn de opties beperkt. Of u moet torenhoge risico’s nemen. Spaarboekjes, obligaties en ook heel wat aandelen halen niet voldoende rendement om op korte termijn het koopkrachtverlies te compenseren. Op langere termijn kan een goed gespreide beleggingsportefeuille uw vermogen wel beschermen en zelfs doen groeien. Een combinatie van producten met kapitaalsgarantie, beursgerelateerde beleggingen en onroerend goed, vormt een goed uitgangspunt om over de lange termijn voor de groei van uw vermogen te zorgen.

Zijn beleggingen altijd voor de lange termijn?

Beleggen wordt vaak gezien als investeren op lange termijn. Dat kan, maar het hoeft niet per se. Ook beleggen op kortere termijn is mogelijk. De termijn hangt trouwens niet af van uw leeftijd, maar heeft alles te maken met uw doelstellingen.

Wilt u vermogen opbouwen voor uw kinderen later, dan kan u meer tijd nemen en ook meer volatiliteit aanvaarden. U hebt immers de lange termijn om schommelingen uit te zweten.

Hebt u het vermogen op kortere termijn nodig, bijvoorbeeld als aanvulling op uw wettelijk pensioen, dan kan u zich minder schommelingen permitteren. Want u wilt natuurlijk niet dat u uw consumptiepatroon tijdens uw pensioen plots moet aanpassen omdat de waarde van uw beleggingen gedaald is. Dat betekent dat u voorzichtiger moet beleggen. En het klopt, minder volatiele beleggingen brengen doorgaans minder op. Maar dat geeft niet, want uw belegging zal u wel in staat stellen om uw kortetermijndoelstelling te halen. En dat is waar u het voor doet.

Waar beleggen?

Het is een grote verantwoordelijkheid om als belegger zelf te gaan bepalen in welke regio’s en bedrijven u belegt. Daarvoor is een brede kennis nodig en constante opvolging van marktomstandigheden, economische en geopolitieke factoren. Sowieso doet u er goed aan om uw beleggingen over meerdere regio’s en sectoren te spreiden. Wij raden onze klanten aan om in functie van hun beleggingsdoelstellingen en -temperament de grote lijnen van hun beleggingsstrategie uit te stippelen, maar het asset management en actief beheer over te laten aan specialisten zoals de fondsbeheerders en private bankers met wie wij samenwerken.

Is beleggen (nu) verstandig?

Beleggen is altijd verstandig als u duidelijke doelen stelt, uw beleggingstemperament respecteert en in functie daarvan uw beleggingen kiest. In periodes van grote onzekerheid raden wij u ook aan om uw beleggingen rustig op te bouwen.

Beleggen is nooit verstandig als u uw geld stopt in zaken die u niet begrijpt. Krijg inzicht in uw investeringen en vraag uzelf af of zij effectief kunnen bijdragen aan het halen van uw doelstellingen.

Wat is gespreid beleggen?

Om het gewenste rendement te halen en anderzijds risicopieken te vermijden, raden wij aan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren door uw geld te verdelen over verschillende activa zoals cash, obligaties, aandelen, grondstoffen (zoals goud), onroerend goed; maar ook geografisch te spreiden en gespreid in de tijd te beleggen. Met een periodieke belegging zoals een niet-fiscaal maandelijks spaarplan, hoeft u zich geen zorgen te maken dat u op een verkeerd moment zou instappen. Niemand kan trouwens voorspellen wanneer ‘het ideale instapmoment’ zich voordoet.

Welke beleggingen zijn groen?

Met uw beleggingen ondersteunt u bedrijven. Als ‘aandeelhouder’ bepaalt u mee welke koers ze varen. Om die reden willen steeds meer beleggers alleen nog investeren in bedrijven die duurzame ontwikkeling hoog in het vaandel dragen. Dat zijn de duurzame beleggingen, maar de ene ‘groene’ belegging is de andere niet.

Bij sommige fondsen is de duurzaamheid van een bedrijf slechts één van de vele parameters die worden geanalyseerd, naast financiële criteria. Dit zijn de zogenoemde ESG-fondsen (Environment, Social, Governance).

Andere fondsen gaan een stap verder. Ze sluiten sectoren uit die schadelijk zijn voor mens, milieu en maatschappij, denk aan de olie- en gasindustrie. Of ze beleggen bewust alleen in bedrijven met een lage CO2-uitstoot of doorgedreven aandacht voor arbeidsrechten.

U bepaalt zelf hoe ver u wilt gaan met duurzaam beleggen. Alleen nog dit… Investeert u in start-ups die sterk inzetten op het onderzoek naar en de ontwikkeling van duurzame innovaties, weet dan dat deze beleggingen vaak risicovoller zijn omwille van de onzekere uitkomst van de ontwikkeling.

Kan ik beleggen met kapitaalsgarantie?

Beleggen met kapitaalsgarantie is perfect mogelijk en zelfs nodig als u een veilige buffer wilt inbouwen in uw portefeuille. Het hoofddoel van dit soort producten is veiligheid. Vergelijk het met de bouw van een huis: de beleggingen zonder kapitaalsgarantie zijn de extraatjes in de afwerking. Maar het zijn de beleggingen met kapitaalsgarantie die zorgen voor een stevige fundering. Als die basis er niet is, dreigt uw opgebouwde vermogen zwaar te lijden onder ongunstige financiële markten.   

Als de marktomstandigheden gunstig zijn, kan een belegging met kapitaalsgarantie extra rendement opleveren. Het is niet de reden waarom u ze in uw portefeuille hebt, maar wel mooi meegenomen natuurlijk.

Beleggen versus vastgoed

Hoewel een vastgoedinvestering een beduidend hogere instapkost heeft dan andere beleggingen, kan het een interessant onderdeel zijn van uw totale beleggingsportefeuille. Dankzij de geïndexeerde huurinkomsten is vastgoed in ieder geval een inflatiebestendige belegging. Sowieso moet u erop letten dat de verhoudingen tussen obligaties, aandelen en vastgoed binnen uw portefeuille goed zitten. Het is niet verstandig één asset te zwaar te laten doorwegen. Als u een investering in onroerend overweegt, vergeet dan zeker deze interessante financieringsoptie niet.

Wat als mijn beleggingen dalen?

Panikeert u bij beursdalingen? Dan hebt u wellicht u beleggerstemperament verkeerd ingeschat. Schommelingen horen erbij. Blijf rustig en neem geen ondoordachte beslissingen. Paniek is een slechte raadgever. Als u bijvoorbeeld halsoverkop aandelen verkoopt op een moment dat aandelenkoersen laag staan, is de kans reëel dat u bij de volgende opleving rendement mist. Op lange termijn herstellen de markten zich altijd en als u kwaliteitsvolle beleggingen in portefeuille hebt, zullen die mee profiteren van de heropleving. Kwaliteit drijft altijd boven.

Beleggingen in tak 23

Bij een tak 23-beleggingsverzekering belegt de verzekeraar uw premies (min instapkosten en belastingen) in één of meerdere beleggingsfondsen.

In tegenstelling tot een bancaire belegging, betaalt u op de inleg voor een beleggingsverzekering 2% premietaks. Daarmee koopt u dan wel de roerende voorheffing op toekomstige winst af. Hoe hoger dat rendement op uw belegging is, hoe meer voordeel u dus doet. Verzekeraars organiseren trouwens regelmatig acties waarbij zij de premietaks ten laste nemen.

Een tak 23-beleggingsverzekering is handig voor successieplanning. De begunstigde(n) die u in het verzekeringscontract aanduidt, krijgen bij overlijden automatisch het opgebouwde kapitaal uitgekeerd. 

Beleggen via bank of verzekeraar, waar zit het verschil?

👉 U leest het hier

Beleggingen verkopen

In principe hoeft u alleen beleggingen te verkopen in deze situaties:

  • U hebt het kapitaal opgebouwd dat u wou (om een huis te kopen bijvoorbeeld).

TIP: Hou er in uw beleggingsstrategie van bij het begin rekening mee dat u op een welbepaald moment kapitaal beschikbaar zal maken. Zo vermijdt u dat u plots uw aandelen moet verkopen op een moment dat de beurzen minder presteren.

  • Uw doelstelling is veranderd en u past uw beleggingsstrategie daaraan aan.
  • U wil uw portefeuille opnieuw in balans brengen. Soms kunnen bepaalde beleggingen door hun succes te zwaar gaan doorwegen in uw portefeuille en stroken de verhoudingen niet meer met uw beleggingsstrategie.

Aandelen verkopen uit schrik dat ze verder gaan dalen, is meestal geen goed idee. U vermijdt daarmee misschien de echte dieptepunten en dat kan u tijdelijk opluchten, maar de kans is groot dat u ook daardoor ook de heropleving van de aandelenkoersen mist.

Hetzelfde geldt als u intuïtief aandelen verkoopt omdat u denkt dat ze hun hoogtepunt hebben bereikt. Hierdoor mist u misschien wel de grootste pieken.

De ‘markt timen’ zoals dat heet, is bijzonder moeilijk. Weinig beleggers realiseren met markttiming systematisch een beter rendement dan beleggers die vasthouden aan hun beleggingsstrategie en gewoon op langere termijn belegd blijven.

Belangrijker is om na te gaan wat de verwachtingen en vooruitzichten voor uw aandelen zijn. Aandelen die het minder goed gedaan hebben in het verleden, hebben nu misschien het meeste potentieel en omgekeerd. Doe daarom een beroep op uw beleggingsadviseur om u daarin bij te staan.    

Wilt u voor de eerste keer beleggen of bekijken hoe u uw bestaande portefeuille kan optimaliseren?

Wij bekijken het graag samen met u.

Neem gerust contact met ons op

Recente artikels

Bekijk alle berichten