5

IPT – al uw vragen beantwoord

Met een IPT kan u een aanvullend pensioen opbouwen via uw vennootschap. Ook het verzekeren van een gewaarborgd inkomen en een overlijdenskapitaal is mogelijk, en dat alles op een fiscaalvriendelijke manier. Hier leest u onze antwoorden op de meest gestelde vragen over IPT.

Hoe een IPT berekenen?

Pensioen opbouwen via een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan op een fiscaalvriendelijke manier, zolang u zich maar houdt aan de fiscale spelregels (80%-regel): het wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen max. 80% bedragen van uw laatste normale brutobezoldiging. Voor de berekening van uw IPT houden we rekening met uw bezoldiging, burgerlijke staat en alle sleutelmomenten in uw volledige beroepsloopbaan: uw start als werknemer, uw start als zelfstandige, de oprichting van uw vennootschap en de opstart van uw IPT.

80%-regel

Het jaarloon dat u zich bij de opstart van een IPT uitkeert – neem nu 45.000 euro – is de referentie voor de 80%-regel. Door uw wettelijk pensioen samen te tellen met wat opgebouwd wordt met uw vroegere aanvullende pensioenen als werknemer en uw VAPZ of Riziv-contract, weten we hoeveel marge er nog overblijft om via een IPT te sparen.

Backservice

Met een backservice kan u ook nog een aantal jaren pensioenopbouw inhalen en de fiscale ruimte van een IPT optimaal benutten. Zo mag u extra sparen voor elk jaar dat u al een bezoldiging uit uw vennootschap opnam, plus ook nog eens voor maximaal tien jaar dat u al aan de slag was zonder vennootschap.

IPT optimaliseren

Als u uw loon verhoogt of verlaagt, moet uw IPT herberekend worden. Meer loon betekent dat u meer pensioenkapitaal kan opbouwen en ook meer backservice mogelijkheden heeft. Toch is het niet altijd een goede zet om alleen om die reden uw loon te verhogen. Lees hier waarom.

Wie kan een Individuele Pensioentoezegging afsluiten?

Iedere zaakvoerder die een regelmatige maandelijkse bezoldiging opneemt uit een vennootschap kan een IPT afsluiten. U moet dus een vennootschap hebben. U kan wel een inhaalstorting doen voor maximaal tien jaar dat u nog geen vennootschap had of nog geen zelfstandige was. Uw vennootschap mag deze backservice integraal aftrekken als beroepskost.

Is een IPT interessant?

Ja, als het past binnen de plannen die u heeft. Als u een pensioen wil opbouwen of op termijn onroerend goed wil kopen, dan is een IPT netto inderdaad voordeliger dan wanneer u zichzelf extra loon uitkeert. Maar als u het geld uit uw vennootschap sneller nodig heeft, kan u beter opteren voor een loon of dividend. Neem dus niet zomaar een IPT omdat het fiscaal aftrekbaar is, maar bekijk altijd hoe het kan bijdragen aan het realiseren van uw plannen.

Is het IPT fiscaal aftrekbaar?

Ja, uw vennootschap kan de premies aftrekken als beroepskost wanneer de fiscale spelregels (de 80%-regel) worden gerespecteerd. De overheid gaat ervan uit dat u na uw pensioen zal toekomen met 80% van wat u nu verdient. Daarom is die 80% zo belangrijk bij het berekenen van een IPT.

VAPZ of IPT: wat eerst?

VAPZ en IPT zijn twee fiscaal interessante manieren voor een zelfstandige om een aanvullend pensioen op te bouwen. Maar wat is het verschil en waar start u best mee?

VAPZ versus IPT

De fiscale voordelen van een VAPZ zijn groter. Daarom raden wij zelfstandigen altijd aan om die eerst te verzilveren en te starten met een VAPZ. De premies van een VAPZ zijn privé 100% aftrekbaar. Daardoor betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook lagere sociale bijdragen. Uw fiscaal voordeel loopt op tot 65%. Bij een IPT is het de vennootschap die de premies betaalt en (binnen de 80%-regel) fiscaal mag aftrekken als beroepskost.

Wanneer kan ik mijn IPT opnemen?

Er zijn drie momenten waarop uw IPT beschikbaar wordt: uw wettelijke pensioenleeftijd, uw overlijden of bij de aankoop van een onroerend goed.

Kapitaal op wettelijke pensioenleeftijd

Het pensioenkapitaal van uw IPT moet worden uitgekeerd op het moment dat u uw (vervroegd) wettelijk pensioen opneemt. Is dat op uw 65e en bent u tot die tijd actief gebleven, dan wordt u belast aan het gunsttarief van 10% (+gemeentebelasting). Neemt u uw wettelijk pensioen op voor uw 65e, dan betaalt u meer belastingen. Op uw 64e is dat 16,5%, op uw 60e loopt het op tot 20%. U bent ook een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0-2% verschuldigd.K

Kapitaal bij overlijden

Mocht u overlijden tijdens de looptijd van uw IPT, dan wordt het kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde(n) die in uw contract staan. Dat hoeven niet per se uw wettige erfgenamen te zijn zoals bij pensioen- of langetermijnsparen. U kan dus evengoed een verre neef of een goed doel als begunstigde aanduiden.

Kapitaal voor vastgoedinvestering

U kan tijdens de looptijd van uw IPT tot 65% van uw gespaarde kapitaal opnemen voor de aankoop of verbouwing van vastgoed in binnen- en buitenland (EEG = EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Er zijn drie manieren om te investeren in vastgoed via uw IPT.

IPT als onderpand

Eén van de manieren om vastgoed te financieren met een IPT is de inpandgeving van uw IPT. Het opgebouwde kapitaal dient dan als onderpand voor uw lening.

IPT voor eenmanszaak

Een IPT voor een eenmanszaak is niet mogelijk. Alleen een vennootschap kan een IPT onderschrijven. Werkt u als zelfstandige zonder vennootschap, dan is een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) een goed alternatief om aanvullend pensioen op te bouwen.

Welk IPT moet ik kiezen?

Beschouw een IPT als een drievoudige sociale zekerheid voor zelfstandigen: met pensioenkapitaal, gewaarborgd inkomen en overlijdenskapitaal beschermt u uzelf en uw gezin. Afhankelijk van wat een IPT voor u moet gaan doen (hoe het moet bijdragen aan het realiseren van uw plannen), optimaliseren we deze drie pijlers.

IPT optimaliseren

Bij het optimaliseren van een IPT gaat het erom om voor elk van de drie onderdelen de best mogelijke formule te kiezen in functie van uw behoeften en met de laagst mogelijke premie het beste resultaat te bereiken.

  • Bij het pensioenluik trachten we de kosten die worden aangerekend op de premie zo laag mogelijk te houden zodat er zo veel mogelijk effectief in uw pensioenspaarpot terechtkomt. Bovendien bekijken we waarin uw premie belegd wordt en wat deze belegging opbrengt na aftrek van de kosten.
  • In het luik Gewaarborgd Inkomen maken we de berekening welk persoonlijk inkomen u tot uw pensioen nodig zou hebben mocht u arbeidsongeschikt worden. Hier bepalen de samenstelling van uw gezin, uw lopende privékredieten, etc… mee hoeveel kapitaal u moet verzekeren en welke premie u daarvoor betaalt. Doorgaans wordt maximum 80% verzekerd van uw normale bezoldiging als bedrijfsleider.
  • Het waarborg Overlijden ten slotte moet u zien als een doorstartkapitaal voor uw nabestaanden wanneer u zou sterven.
    Een gewaarborgd inkomen voor uw gezin bij uw overlijden. Opnieuw iets heel persoonlijks en ook hier zoeken we voor u de beste manier om een overlijdenskapitaal samen te stellen.
    Stel dat u op uw 40e overlijdt en uw gewaarborgd inkomen tot uw pensioen 2.000 euro per maand is. Het te verzekeren doorstartkapitaal bij aanvang bedraagt dan € 600.000 euro (€ 2.000 per maand x 12 maanden x 25 jaar). We laten het verzekerde kapitaal dalen met € 2.000 / maand.

Maar ook een vast kapitaal kan nuttig zijn, of een combinatie van beide. Door uw persoonlijke situatie goed in kaart te brengen, kunnen we perfect maatwerk leveren met de bijhorende “premies op maat”. Laat uw IPT screenen om te zien of het goed in elkaar steekt en optimaal bijdraagt aan uw plannen.

IPT en onroerend goed

Bent u van plan om op termijn te investeren in onroerend goed, dan houdt u daar best al rekening mee bij uw keuze van een IPT. Want de modaliteiten om met een IPT onroerend goed te financieren, verschillen sterk van verzekeraar tot verzekeraar, en de ene partij is er ook beter mee vertrouwd dan de andere. Dat kan een wereld van verschil maken op het moment dat u uw IPT voor een vastgoedfinanciering gaat gebruiken.

Een IPT op maat van uw behoeften?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Recente artikels

Bekijk alle berichten